1. Basket UHAMKA
  2. Voli UHAMKA
  3. Badminton UHAMKA
  4. Sepak Bola UHAMKA
  5. Futsal UHAMKA
  6. Atletik UHAMKA
  7. Catur UHAMKA